TIETO­SUOJA­SELOSTE

1. Rekisterin­pitäjä

Värilinja Oy, 0401323-9
Tulliportinkatu 1-5
57100 Savonlinna

010 3233 930
savonlinna@varisilma.fi

Yhteys­henkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Nina Sula
040 832 2141
nina.sula@varisilma.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat, uutis­kirjeen tilaajat, kampanjaan osallistuneet, tapahtumiin osallistuneet.

3. Henkilö­tietojen käyttö­tarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilö­tietoja käsitellään rekisteröidyn asiakas­suhteen perusteella
 • Henkilö­tietoja käsitellään suostumuksen perusteella

Henkilö­tietojen käsittelyn ja rekisterin käyttö­tarkoitus

Henkilö­tietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

 • asiakas­suhteen hoitaminen
 • palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilö­tiedot

Asiakas­rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteys­tiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähkö­posti
 • puhelin­numero

Asiakas­tiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
 • tietoa, millaisista palveluista asiakas on kiinnostunut

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen nina.sula@varisilma.fi.

Tarkastus­oikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilö­tiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamis­oikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilö­tietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilö­tietoja on käsitelty lain­vastaisesti.

Suora­markkinointi­kielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suora­markkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poisto­pyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterin­pitäjällä voi olla laki­sääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterin­pitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjan­pito­aineisto Kirjan­pito­laissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjan­pitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määrä­ajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilö­tietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tieto­suoja­valtuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitus­oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tieto­suoja­valtuutetulle, jos hän kokee, että rikomme henkilö­tietoja käsitellessämme voimassa olevaa tieto­suoja­lain­säädäntöä.

Tieto­suoja­valtuutetun yhteys­tiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännön­mukaiset tieto­lähteet

Asiakas­tiedot saadaan säännön­mukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakas­suhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkko­lomakkeen kautta

7. Säännön­mukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointi­tarkoituksiin Värilinja Oy:n ulko­puolelle.

Olemme varmistaneet, että kaikki palvelun­tarjoajamme noudattavat tieto­suoja­lain­säädäntöä. Käytämme säännön­mukaisesti seuraavia palvelun­tarjoajia:

 • Active Campaign

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilö­tietoja käsitellään pää­sääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Markkinointi­listaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointi­sähkö­postissamme olevan linkin kautta.

9. Henkilö­tietojen käsittelijät

Rekisterin­pitäjä ja tämän työn­tekijät käsittelevät henkilö­tietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilö­tietojen käsittelyn osittain kolmannelle osa­puolelle, jolloin takaamme sopimus­järjestelyin, että henkilö­tietoja käsitellään voimassa olevan tieto­suoja­lain­säädännön mukaisesti ja muutoin asian­mukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulko­puolelle

Tietoja voidaan siirtää rekisterin­pitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulko­puolelle mikäli asiakas­suhteen yllä­pitoon käytetty ohjelmisto, jonne tiedot tallentuvat muuttuu.

11. Automaattinen päätöksen­teko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksen­tekoon tai profilointiin.